Loading...
WELLBEING 2017-12-04T10:24:31+00:00

WELLBEING – POZYTYWNY POTENCJAŁ ORGANIZACJI


Pozytywne emocje, dobra atmosfera w pracy, poczucie sensu i wspólnoty, troska o zdrowie oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy stają się kluczem do zatrzymania pracowników w firmie oraz wzrostu ich efektywności i zaangażowania.

Jak pokazują najnowsze badania rynku pracy w ciągu najbliższych 24 miesięcy najważniejszym obszarem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim będzie utrzymanie pracowników.

Wyzwanie to jest priorytetem dla 77% zarządzających działami personalnymi i 73% członków zarządów. Aż 90% badanych potwierdziło problem niekontrolowanych odejść w ich firmie.

To powoduje potrzebę nowego spojrzenia na wiedzę o zarządzaniu, który nie może już ograniczyć się głównie do liczb, Excela i sposobów osiągania szybkiego zysku, dziś organizacje zaczynają dostrzegać, że ich najważniejsze zasoby, to ludzie.

DLACZEGO MY ?

 • Współtworzymy z klientami dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji innowacyjne, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania oraz podnoszenia poziomu dobrostanu, zaangażowania i efektywności pracowników.

 • W programach wellbeingu wykorzystujemy najnowsze trendy oraz praktyczną wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej. Dostarczamy proaktywne strategie na rzecz poprawy samopoczucia, wykorzystania naturalnego potencjału i sił sygnaturowych człowieka, a nie podejścia skoncentrowanego na problemie związanym z deficytem.

 • Wierzymy, że przyszłość należy do liderów inspirujących zespoły organizacje do osiągania dobrostanu tj. harmonijnego, zrównoważonego wzrostu, jesteśmy przekonani, że to przywódcy są odpowiedzialni za prowadzenie i zarządzanie zmianami, a pracownicy są kluczowymi czynnikami skutecznej zmiany kulturowej i organizacyjnej.

 • Aktywnie angażujemy pracowników we wdrażanie wellbingu, dbanie o poprawę samopoczucia oraz monitorowanie efektów.

CO NAS WYRÓŻNIA ?

 • Współpracujemy z pracownikami naukowymi rekomendowanymi nam przez prof. Martina Seligmana z Positive Psychology Center, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA, autora m.in. książek: Optymizmu można się nauczyć, Autentyczne szczęście oraz Pełnia życia. Profesor Seligman jest światowej sławy psychologiem, który rozpoczął erę psychologii pozytywnej.

 • Używamy metodologii opartych na dowodach – badania, analiza danych i ocena procesów w organizacji stanowią podstawę świadczonych usług.

 • Kreatywność, zaangażowanie, pasja oraz autentyczne i etyczne partnerstwo w procesie współtworzenia i wdrożenia programu wellbeingu.

 • Nasze szkolenia i warsztaty oparte są na unikalnej wiedzy m.in. z zakresu psychologii pozytywnej, osobistych doświadczeniach oraz praktycznych narzędziach do natychmiastowego zaimplementowania.

JAK PRACUJEMY ?

Efektywnie, etycznie, kreatywnie z pełnym zaangażowaniem i pasją.
Doraźnie, a zarazem długofalowo.

 • Rozpoznanie i diagnoza: przeprowadzamy diagnostykę i analizę potrzeb oraz audyt i ocenę istniejących programów w zakresie dobrostanu pracowników w firmie. Nasz efektywny proces oceny pozwala organizacjom zrozumieć poziom dobrostanu, zdiagnozować obszary ryzyka oraz wypracować odpowiednie działania, programy i narzędzia.

 • Współtworzenie spersonalizowanego programu wellbeingu: współtworzymy z klientem „szyte na miarę” strategie zwiększające dobrostan pracowników, projektujemy programy wsparcia wzajemnego, przygotowujemy odpowiednie programy edukacyjne.

 • Wspólnie z klientami dążymy także do wzmacniania kultury organizacyjnej ukierunkowanej na dobrostan. Człowiek niezależnie od usytuowania w hierarchii zawodowej potrzebuje spełnienia, poczucia sensu tego co robi, regeneracji sił i energii do radzenia sobie z dynamicznie, ciągle zmieniającymi się wyzwaniami.

 • Współpraca ze specjalistami: współpracujemy z ekspertami, praktykami i trenerami biznesu, z różnych dziedzin m.in.: przywództwo, zarządzanie, komunikacja, sprzedaż, psychologia, psychologia pozytywna, coaching, mentoring, Mindfulness, NVC (Nonviolent Communication), dietetyka, ergonomia, sport, joga, taniec, fizjoterapia, arteterapia, sesje relaksacyjne i terapia dźwiękiem – gongi, misy, kamertony.

 • Wdrażanie programu wellbeingu wpływającego na dobrostan pracowników oraz  efektywność organizacyjną, mającego wpływ na budowę prosperującej, pozytywnej organizacji, która potrafi pozyskać i zatrzymać pracowników oraz zwiększyć ich lojalność, efektywność i zaangażowanie.

 • Monitorowanie efektów: nasza strategia jest długofalowa – dzięki wsparciu koordynatora z Twojej firmy mamy wgląd do skutków wprowadzonych programów wellbeingu, prowadzenie badań oraz ocen dobrostanu pracowników, a także zmian zachodzących w organizacji.

CO OFERUJEMY ?

Kompleksowy, efektywny i dopasowany do indywidualnych potrzeb organizacji
program wellbeingu

 • coaching indywidualny i grupowy

 • rozwijanie umiejętności liderskich i pozytywnego przywództwa

 • programy budowania pozytywności (pozytywne emocje i poczucie szczęścia) oraz odporności psychicznej na bazie psychologii pozytywnej

 • rozwiązania edukacyjne i rozwojowe w zakresie psychologii pozytywnej oraz zarządzania profilaktyką zdrowotną

 • praktyka uważności oraz programy redukcji stresu w oparciu o MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

 • rozwiązywanie konfliktów i mediacje (komunikacja oparta na potrzebach NVC)

 • wsparcie psychologiczne np. infolinia

 • szkolenia, warsztaty, treningi indywidualne i grupowe zgodne z potrzebami organizacji

 • warsztaty psychodietetyki i zdrowego gotowania

 • programy aktywności fizycznej w tym grupową terapię tańcem i ruchem

 • warsztaty arteterapeutyczne

Chcielibyśmy poprosić o możliwość spotkania z Państwem, by móc przedstawić korzyści natychmiastowe
i długoterminowe z wdrożenia wellbeingu w Państwa organizacji.

DOBROSTAN W ORGANIZACJI

Wdrożenie programu kultury DOBROSTANU w organizacji przynosi wymierne rezultaty
w obszarze:

EKONOMICZNYM:

 • zwiększenie zaangażowania i poprawa wydajności pracy

 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa

 • efektywna organizacja pracy i czasu

 • zmniejszenie liczby błędów i wypadków przy pracy

 • zmniejszenie absencji pracowników

 • zmniejszenie rotacji kadr i większa retencja

SPOŁECZNO – WIZERUNKOWYM:

 • poprawa ogólnego wizerunku firmy na rynku

 • przyciągnięcie i utrzymanie talentów

 • polepszenie wyników oceny firmy (w badaniu satysfakcji pracownika i klimatu organizacyjnego)

KLIMATU ORGANIZACYJNEGO:

 • poprawa osobistego dobrostanu osób zatrudnionych

 • poprawa atmosfery pracy

 • podniesienie motywacji i lojalności

 • wzrost samodzielności i odpowiedzialności

 • profilaktyka zdrowia

 • przywództwo dobrostanu

„Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu.
Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą!
Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich
i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych wyzwań,
 jakie stoją przed przywódcami biznesowymi,
a  to, czy uda Ci się temu sprostać czy wręcz przeciwnie,
na dłuższą metę odgrywa decydującą rolę
w sukcesie i rozwoju Twojego biznesu …”

Richard Branson

KONTAKT


Agnieszka  Czerkawska
Praktyk psychologii pozytywnej
Konsultant ds. wellbeing

tel: 509 422 477

mail: biuro@agnieszkaczerkawska.com
lub
biuro@czerkawscyconsulting.com
czerkawscyconsulting.com